Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz akcesoriów za pośrednictwem sklepu internetowego Globiz.pl

Postanowienia ogólne

•    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową sprzętu elektronicznego oraz akcesoriów.
•    Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie polskiej (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
•    Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (www.globiz.pl). Poprzez złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym, a klientem.
•    Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
•    Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
•    Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
•    Zawarte zdjęcia w galerii sklepu są naszą własnością. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest niezgodne z prawem.
•   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia aż do wyczerpania magazynowych zapasów towarów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.
•    Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych i wycofania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Klienta zawsze jednak wiąże cena obowiązująca w dacie złożenia zamówienia, nawet w przypadku wprowadzenia przez Sklep Internetowy powyższych zmian.
•    W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt”. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.
•    Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.


Warunki zamówienia i sprzedaży

•    Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez witrynę internetową (www.globiz.pl).
•    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
•    Na wiadomości e-mail odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: biuro@globiz.pl.
•    Zamówienie zostanie zrealizowane w określonym niniejszym Regulaminem terminie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
•    Jeśli zamówienie jest na więcej pozycji (np. 3szt.) wówczas realizowane jest w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym, chyba, że klient zrezygnuje z zamówienia zgodnie z treścią punktu poniżej.
•    W przypadku niedostępności towaru Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może ono zostać całkowicie usunięte lub tylko jego część, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
•    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Serwisu Internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia realizacji zamówienia.
•    Zamówienia, w których wystąpi konieczność potwierdzenia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
•    Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, co może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.
•   Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi 7 dni roboczych. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Firmy Kurierskiej „GLS Poland Sp. z o.o.” (www.gls-poland.com). Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata w terminie do 3 dni roboczych, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego.
•    Kupujący pokrywa koszty przesyłki w wysokości 14,99 zł.
•    Zamówienia powyżej 150 zł wysyłane są na koszt Sprzedającego.
•    Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – paragon fiskalny (faktura VAT na życzenie – tylko dla firm).


Sposób płatności

•    Za zakupy w sklepie (www.globiz.pl) można zapłacić, dokonując standardowego przelewu na konto.
•   W przypadku wyboru formy „przelew”, towar będzie wysyłany w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku płatności poprzez przelew bankowy zamówienie zostanie anulowane, jeśli do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pieniądze nie wpłyną na konto sprzedawcy.
•    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.


Odpowiedzialność za towar i  odstąpienie od umowy

Odstąpienie

•    W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy), celem usprawnienia obsługi, prosimy, aby klient skontaktował się wcześniej z obsługą Sklepu poprzez e-mail: biuro@globiz.pl.
•    Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w niniejszym rozdziale poniżej (bezpośredni koszt wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy; koszty wysyłki towaru do klienta przekraczające koszty zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki; koszty zmniejszenia wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy)  zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Prawo odstąpienia od umowy klient może zrealizować poprzez wypełnienie i przesłanie sprzedawcy formularza odstąpienia od umowy (link podany na końcu niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z zakupionym towarem oraz dowodem zakupu przed jego upływem.
•    W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania towarów na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zakupiony towar. W celu usprawnienia obsługi prosimy, aby klient wraz z odesłanym towarem dostarczył paragon fiskalny lub fakturę VAT. Towar powinien zostać odesłany na adres ul. Porębskiego 12C/3, 81-185 Gdynia.  Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzedawcy kompletu dokumentów oraz towaru, tj. oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dowodu zakupu oraz zakupionego towaru. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania kompletu zwracanego zamówienia. Po przekroczeniu 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia dot. odstąpienia od umowy i nie uzupełnieniu w tym czasie towaru oraz dowodu zakupu, w rozumieniu Sprzedawcy odstąpienie od umowy traci ważność. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym zwrotu kosztów wysyłki.
•    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W tym przypadku odstąpienie od umowy jest niemożliwe.
Wymiana
•    W ciągu 14 dni od daty dostarczenia do klienta zamówionych produktów klient ma prawo do wymiany towaru z zastrzeżeniem, że wymiana jest możliwa, jeżeli Sklep Internetowy dysponuje zamawianym rozmiarem i modelem towaru.
•    W przypadku wymiany, Klient zobowiązany jest do odesłania wymienianego towaru (wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz formularzem wymiany, do którego link podany został na końcu niniejszego Regulaminu) na własny koszt na adres Sklepu oraz do wpłaty na rachunek bankowy Sklepu kosztów ponownej wysyłki tj. 14,99 zł. Nowe zamówienie realizowane jest po otrzymaniu wymienianego towaru oraz zaksięgowaniu zapłaty za ponowną przesyłkę.


Reklamacje

•    Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
•   Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
•    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
•   Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
•    Reklamacje należy składać na adres: ul. Porębskiego 12C/3, 81-185 Gdynia. Celem usprawnienia obsługi, prosimy do reklamacji załączać paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnić formularz reklamacyjny (link do formularza reklamacyjnego podany na końcu niniejszego Regulaminu).
•    Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wynikały z przyczyn tkwiących w towarze w chwili jego doręczenia klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem.
•    W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wykonywania praw z rękojmi, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu niniejszego Regulaminu).
•    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.


Postanowienia końcowe

•   Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
•   Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem Internetowym www.globiz.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
•   Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takie jak: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację); zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedającym (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
•   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem, a Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
•  Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia i zawartej w wyniku jego złożenia umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

F.H.U. QUICK STEP
ADRES ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego 6/9
81-185 Gdynia
NIP 958-15-69-188
REGON 364938460
Właściciel  Mróz Łukasz

Wejdź na Nasz Facebook